logo WPVL
Blaise Pascal
1. Korte biografische schets: 'Blaise Pascal'


Situering in tijd en ruimte:

Blaise Pascal is geboren te Clermont-Ferrand op 19 juni 1623.  Hij werd opgevoed en
onderricht door zijn eigen vader. Zijn moeder heeft hij nauwelijks gekend. Hij was nog
maar vier jaar, toen ze stierf. Zijn vader nam alle verantwoordelijkheid op zich en 
leidde zijn kinderen op. Blaise had nog twee zussen die ook door zijn vader opgeleid
werden. De relatie met zijn vader was enorm goed. Hij was tenslotte de persoon die al
vrij snel ontdekte dat Blaise uitzonderlijk gaven bezat. Al vanaf zijn zes jaar was Blaise
enorm geïnteresseerd in de wiskunde en de mechanica. Zijn vader stimuleerde dan ook
zijn talenten. Zo introduceerde hij zijn zoon aan de geleerden van de Academie Française,
waardoor hij kennis kon maken met andere geleerden van zijn tijd. Helaas, was het Blaise
Pascal niet gegund om lang te mogen leven. Hij was zeer vaak ziek en had last van hevige
pijnen. Op zijn 39-jarige leeftijd overleed Blaise te Parijs. Achteraf hebben deskundigen  zijn lichaam onderzocht en ontdekte zij dat zijn hersenmassa zo compact was dat het telkens een grote druk uitoefende op zijn schedel. Enerzijds een verklaring voor zijn hevige pijnen, anderzijds was het een verklaring voor zijn grote talenten.


Situering in historische context:

Pascal Blaise was een specialist binnen verschillende domeinen.  Hij was zowel een natuurkundige als een wiskundige en theoloog. Vanaf zijn kinderjaren had hij een enorme interesse in de wiskunde en mechanica. Doordat hij opgevoed werd door zijn vader, was zijn bewondering voor zijn vader zeer groot. Hij wilde daarom zijn vader zo goed mogelijk helpen als het kon. Hij vond op zeer jonge leeftijd een eerste soort van rekenmachine uit voor zijn vader. Zijn vader was namelijk belastingsrechter en moest goed kunnen rekenen. Na deze uitvinding volgden er nieuwe. Hij kwam in contact met grote geleerden van zijn tijd zoals Fermat en Christiaan Huygens. Samen met hen kwam hij tot wiskundige redeneringen en oplossingen. De voornaamste verwezenlijkingen die we achter zijn naam mogen schrijven is de wet van Pascal, de basis voor de integraalberekening en het beginsel voor de waarschijnlijkheidsrekening. Naast de interesse die hij koesterde voor de wetenschappelijke domeinen, was hij ook enorm geïnteresseerd voor de theologie. Wanneer zijn zuster Jacqueline in het klooster trad, verdiepte hij zich steeds meer en meer in de studie van de godsdiensten. Hij was Rooms-katholiek opgevoed, toch kon ook hij de protestanten op sommige vlaken beïnvloeden. Pascal Blaise was kortom een genie die helaas veel te snel overleden is.

pascal prent
2.  Pascal tijdens de lessen wiskunde

In het 1ste jaar van de tweede graad maken de leerlingen tijdens de lessen getallenleer voor het eerst kennis met de wiskundige theorieën van Blaise Pascal. De leerlingen maken kennis met de driehoek van Pascal om als heuristiek toe te passen bij moeilijkere oefeningen rond het onderdeel telproblemen.

De driehoek van Pascal

De driehoek van Pascal is een driehoekig schema van rijen van getallen, waar een groot aantal patronen en eigenschappen in verborgen zitten. Deze driehoek kan als een hulpmiddel dienen voor oefeningen bij het onderdeel telproblemen.

driehoek pascal

Natuurlijk is de vraag of de leerlingen er iets mee zijn als je iets meer vertelt over het leven van Pascal Blaise bij de theorie over de driehoek van Pascal. Uiteraard is het zinvol, om kort even te blijven stilstaan bij deze persoon. Wanneer je de driehoek van Pascal als leerkracht hebt uitgelegd en toegepast, kan je kort even blijven stilstaan bij de figuur Blaise Pascal. Je kan zelf het de interessante weetjes over Blaise meegeven, maar kan de leerlingen ze ook zelf laten onderzoeken.

Met onderstaand werkblaadje maken de leerlingen kennis met de echte Blaise Pascal.

werkblaadjes pascal 1
werkblaadjes pascal 2
werkblaadjes pascal 3
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav