Chasles - Möbius
August Ferdinand Möbius Michel Chasles

Situering in tijd en ruimte:        

August Ferdinand Möbius is
geboren op 17 november in
het jaar 1790 te Leipzig. Hij
heeft een goede opvoeding
gekend en kon genieten van
een degelijke opleiding. Zo
ronde hij een tweetal
verschillende opleidingen af
aan de universiteit. Eerst
studeerde hij af als rechter,
daarna als wiskundige. Met
deze diploma’s op zak, kon
hij rekenen op een goede
carrière. In 1815 kon hij aan de slag in een sterrenkundig laboratorium. Enkele jaren later kon hij promoveren tot directeur van de Sterrenwacht. In het jaar 1868 overleed hij op 26 september in zijn geboortestad.

Situering in tijd en ruimte:

Michel Chasles is geboren op 15
november in het jaar 1793 te Epernon.
Ook hij kon genieten van een goede
opleiding en studeerde af aan de
school ‘Polytechniek’ in Parijs. Daarna
werd hij in 1812 opgeroepen als
soldaat om te vechten in het Franse
leger van Napoleon tegen het leger
van enkele Europese mogendheden. In
1814 kwam er een einde aan de oorlog.
Chasles verliet het leger en besloot om
zich verder te verdiepen in de wiskunde.
In 1837 schreef hij zijn eerste wiskundig werk.
In 1846 werd hij professor in de wiskunde aan
de universiteit van Sorbonne. Deze job bleef hij tot het einde van zijn leven beoefenen. In het jaar 1880 stierf hij op 18 december te Parijs.


Situering in historische context:

August Ferdinand Möbius was een zeer goed wiskundige en astronoom voor zijn tijd. Hij had een goede opleiding achter de rug en kon vele vooraanstaande functies uitoefenen. Zijn voornaamste verwezenlijking zijn de Möbiusband, de Möbius-functie en Möbius-transformatie.


Situering in historische context:

Michel Chasles was net als August Ferdinand Möbius een getalenteerd wiskundige. Door zijn goede opleiding en passie voor het vak wist hij enkele belangrijke theorieën te verwezenlijken. Zijn bekendste werk is het boek over de oorsprong en ontwikkeling van methodes in de meetkunde. Daarnaast ontwikkelde hij samen met zijn wiskundige vriend August Ferdinand Möbius de stelling van Chasles-Möbius.

1. Korte biografische schets:
logo WPVL
mobiusprent
chaslesprent
2. Chasles en Möbius tijdens de lessen wiskunde

In het tweede leerjaar van de 2de graad komen beide heren kort even aanbod tijdens de lessen over de vectoren. De leerkracht leert de leerlingen tijdens deze lessen hun befaamde stelling aan. Hieronder wordt de stelling nog even in woorden en symbolen herhaald.

stelling chasles mobius

Nadat de leerlingen de stelling van Chasles-Möbius onder de knie hebben, is het een must om de leerlingen ook even te laten kennismaken met de uitvinders van deze stelling. Opnieuw zijn er verschillende mogelijkheden om het leven en de verwezenlijkingen van beide historische figuren onder te loep te nemen.

Klik met je muis op onderstaande afbeelding en er verschijnt een werkblaadje dat je als huistaak of lestaak kan laten invullen door de leerlingen. Op deze manier zullen de leerlingen zelfstandig het leven en de verwezenlijkingen van beide wiskundige figuren kunnen bestuderen.

afb chasles mab

werkblad CHM

Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav