logo WPVL
Eratosthenes
1. Korte biografische schets: 'Eratosthenes'


Situering in de tijd en ruimte:

Eratosthenes is geboren in het jaar 276 na Christus in het dorpje Cyrene, gelegen in het
huidige Libië. Zijn kinderjaren bracht hij verder door in Cyrene. Kort daarna verhuisde hij
naar Alexandrië, het centrum van kennis en wetenschap, om werken te kunnen
bestuderen, analyseren en te verwerken in de befaamde bibliotheek. Door zijn grote
zorg en interesse voor de werken, werd hij niet veel later door de Egyptische
machthebber Ptolemaeus III benoemd als bibliothecaris. Tot het einde van zijn
levensjaren bleef hij deze functie met liefde uitvoeren. Helaas, zou hij rond het jaar 194 blind
  voor Christus geworden zijn. Voor hem betekende dit het einde van zijn leven. Door zichzelf
uit te hongeren stierf hij een jaar later.

Situering in historische context:

Eratosthenes een leeftijdsgenoot en goede vriend van Archimedes, was eveneens een Grieks wetenschapper die een aantal belangrijke theorieën achter zijn naam kan plaatsen. Doordat hij bijna heel zijn leven doorgebracht had in de bibliotheek van Alexandrië, had hij veel kennis op gedaan en kon hij makkelijk onderzoek verrichten. Zo zou hij de omtrek van aarde bepaald hebben. Uiteraard was deze berekening niet volledig correct, toch was de omtrek tot de grootste verbazing van vele wetenschappers vrij nauwkeurig. Om zulke berekeningen te kunnen maken, moest Eratosthenes zeer goed in de wiskunde geweest zijn. Dit bewijst hij zelf door o.a. een methode uit te dokteren waardoor het makkelijker is om alle priemgetallen snel terug te vinden. Iedereen heeft al wel eens gehoord van zijn welbefaamde zeef.

eratosthenes prent
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav