logo WPVL
Euclides van Alexandrië
1. Korte biografische schets: 'Euclides'


Situering in de ruimte:

Euclides is een mysterieus figuur in de geschiedenis. Veel is er over zijn leven niet
gekend. Archeologen denken dat hij geboren is rond het jaar 325 voor Christus in
het stadje Gela of Tyrus. Zijn sterftedatum is al even moeilijk om te bepalen. Het
is zeker dat hij geleefd heeft tijdens de regeerperiode van de Egyptische keizer
Ptolemeus. Historici situeren Euclides dus in de loop van 3de eeuw voor Christus.
De situering in de ruimte is makkelijker om te bepalen. Hij zou de meeste van zijn
levensjaren in het Noorden van Afrika gesleten hebben. De stad Alexandrië was voor
hem de meest populaire en aangename plaats om als wiskundig geleerde te kunnen
vertoeven.  Alexandrië was tijdens de Klassieke Oudheid een centrum van kennis door
de aanwezigheid van een zeer grote en befaamde bibliotheek.  Alle werken werden er
verzameld en gecategoriseerd. Voor Euclides was dit de perfecte plaats om zijn wiskundige
theorieën te onderzoeken, uit te schrijven, te verbeteren en tenslotte via bewijzen vast te
leggen.

Situering in historische context:

Euclides heeft op historisch vlak vooral een grote rol gespeeld voor de wiskunde. Buiten de studies die hij ondernam voor het vak wiskunde, is er weinig gekend over de verdere activiteiten van deze man. Euclides was een geleerd persoon en leefde voor de wiskunde. Zijn voornaamste werk is het boek ‘De Elementen’ of in het Grieks ‘Stoicheia’. Het boek is een verzameling van alle kennis van de wiskunde over een periode van wel meer dan 2000 jaar. Per thema probeert Euclides de verschillende stellingen of principes te beargumenteren. Hij geeft daarbij telkens een korte toelichting. In zijn boek ‘De elementen’ wordt o.a. de stelling van Pythagoras beschreven, maar ook de theorie rond de gulden snede is erin aanwezig.

euclides prent
2. Euclides in de lessen wiskunde

Doorheen de jaren van het secundair onderwijs kom je de naam Euclides meerdere malen tegen. Vele verwijzingen worden gemaakt naar deze bekende Griekse wiskundige, voorbeelden hiervan zijn: de Euclidische deling, …. Leerlingen kennen de theorieën van Euclidisch, maar weten nauwelijks iets meer over deze man. Weten de leerlingen dat Euclides een boek geschreven heeft met de titel ‘De elementen’? Weinig leerlingen zullen ervan gehoord hebben. Toch is het zeker niet onnuttig om hier iets meer over te vertellen.

Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav