logo WPVL
Hoek 2: De Pythagoreërs

pythagoreers landkaart

Tussen 530 en 518 voor Christus zou Pythagoras gereisd zijn naar de stad Croton in het Zuiden van Italië. Daar stichtte hij een onderwijsgemeenschap dat gebaseerd was op  een aantal strikte leefregels. Lees de bronnen en vul onderstaande vragen aan.

1) Welke vakken werden onderricht in de onderwijsgemeenschap van Pythagoras?

                                                                                                                                                                           

2) Waarom is het niet honderd percent zeker dat de stelling van Pythagoras ontwikkeld is door     

Pythagoras?

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

3) De Pythagoreërs kenden binnen hun gemeenschap eigen regels en een eigen geloof. Vul het reglement aan met de voornaamste regels.

reglement pythagoreers

Terug naar hoekenwerk
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav