logo WPVL
Hoek 3: Zijn verwezenlijkingen

Volgens Pythagoras kon je alle dingen herleiden tot een bepaald getal.

Zoek op door welk getal volgende zaken werden voorgesteld door de Pythagoreërs.

                - een man =                                     

                - een vrouw =                                 

                - het huwelijk  =                             

Buiten de theorieën die hij ontwikkelde binnen de getallenleer, zou Pythagoras ook een belangrijke stelling ontwikkeld hebben binnen het domein van de meetkunde. Lees onderstaande stelling en vul ze correct aan.

Stelling van Pythagoras:

In een                                                   is het kwadraat van de                                                                zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de                                                          zijden.

kleine driehoek


 
In symbolen:     c² =                                                     

pythagorasboom
Bovenstaande figuur is een toepassing van de stelling van Pythagoras. Wat is de naam van deze figuur?                                                                                          ____________________

Terug naar hoekenwerk

Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav