logo WPVL
Hoek 4: Rekenen met Pythagoras
pythagorasmopje

Op Croton hielden de Pythagoreërs zich bezig met de studie van de wiskunde en de filosofie. Raadsels oplossen en filosoferen over verschillende vragen was dan ook hun favoriete bezigheid.

Hieronder vind je enkele vragen, opdrachten, spelletjes waarmee de Pythagoreërs zich zeker mee geamuseerd zouden kunnen hebben.

Probeer ze zelf even uit!

 

Spel

Aantal spelers: 2 spelers            

Benodigdheden: spelbord en twee zwarte/witte pionnen

Spelregels: Elke speler kiest een kleur en plaatst deze op het onderstaande spelbord. De jongste speler mag als eerste zijn pion verplaatsen. Het aantal vakjes dat hij verplaatst, is gelijk. Hij mag kiezen welke richting (vooruit, achteruit, links of rechts).Nadat de eerste speler zijn pion verplaatst heeft, mag de tweede speler zijn pion verplaatsen. Hij mag echter niet over de pion van de tegenpartij springen of deze van het veld doen verwijderen. Hij mag zich enkel verplaatsen. De bedoeling van het spel is eigenlijk zeer simpel: ‘probeer je tegenspeler vast te zetten.’

 


tabel pythagoras

 

Zijn onderstaande stellingen juist?

1.       Er zijn 2 mensen op aarde die precies hetzelfde aantal haren op hun hoofd hebben.

WAAR / NIET WAAR

       2.       In een school van 400 leerlingen zijn er steeds 2 leerlingen jarig op dezelfde dag.

                WAAR / NIET WAAR

 

Lees onderstaande gesprekken en beantwoord onderstaande vragen.

a)      Geef een definitie voor het begrip ‘logisch’.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

b)      Wat is voor jou logisch? Geef een concreet voorbeeldje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                      _                                                                                                                                                                                                        

______________________________                                                                                                                                                                                                          

Situatie 1:

-          Mama, ik ben vanmorgen van de trap gevallen op school.

-          Dat is nogal logisch! Je zool van je schoen hangt helemaal los, liefje.

Situatie 2:

-          Als twee rechten a en b evenwijdig zijn met een derde rechte c, dan zijn deze rechten onderling evenwijdig.

-          Dat is nogal logisch, want …

-          Want wat?

-          Nou gewoon, dat is toch logisch! Dat zie je toch!

Situatie 3:

-          Wat bedoel jij eigenlijk met logisch?

-          Dat is nogal raar. Wat is logisch, dat is zo. Daar hoef je nu eenmaal niet meer over na te denken.

 

De Pythagoreërs blijven ook vandaag de dag nog bestaan. Zij ontwikkelden een tijdschrift voor jongeren, zodat ook jij je kan amuseren met wiskundige raadsels en problemen. Neem alvast een kijkje op hun site en probeer enkele zaken uit.

 

http://www.pythagoras.nu/mmmcms/public/artikel86.html

Terug naar hoekenwerk
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav