logo WPVL
Pierre-Simon Laplace
1. Korte biografische schets: 'Laplace'


Situering in tijd en ruimte:

Laplace is geboren te Normandië op 3 maart 1749. Hij is opgegroeid in goede omgeving.
Zijn ouders waren welgesteld en leefden van de landbouw. Zo was zijn vader een zeer goede
handelaar in cider. Pierre-Simon zelf had weinig interesse in het leven op het land. Vandaar
kreeg hij de kans van zijn ouders om te gaan studeren aan de universiteit van Caen.

Oorspronkelijk wilden zijn ouders dat Laplace afstudeerde in de theologie. Dit is echter
nooit gebeurd. Laplace werd tijdens zijn studies geconfronteerd met enkele belangrijke
wiskundigen, waardoor hij een ander koers uitvaarde. Dankzij de heer Le Canu, een
wiskundige die hij tijdens zijn studies leerde kennen, kreeg hij de kans om onderricht
te worden door een groot Frans wiskundige van die tijd de heer Jean Le Rond d’Alembert
te Parijs. In het jaar 1771 trok hij naar deze stad om zich te verdiepen in de wiskunde.
Een drietal jaar later werd hij toegelaten tot de Franse academie voor de wetenschap.
Daar kon hij groeien tot een getalenteerd en groot wiskundige. Het duurde niet lang voordat
Laplace bekend werd in Frankrijk. Tijdens het bewind van Napoleon wist Laplace de plaats
van de minister van Buitenlandse zaken voor zich te winnen. Zijn ambities waren groot. Hij wilde een harde aanpak hanteren, net zoals in de wiskunde. Napoleon kon dit echter niet toestaan en moest Laplace als minister ontslaan. Toch kon Laplace rekenen op een zekere loyaliteit van de keizer Napoleon. Hij mocht als graaf van het eerste Franse keizerrijk aan de slag. Ook na de heerschappij van Napoleon kon Laplace een hoog geplaatste functie behouden. Hij werd in 1817 tot markies van het Bourbonmonarchie benoemd. Uiteindelijk is hij tien jaar later op 5 maart overleden te Parijs.


Situering in historische context:

Pierre-Simon Laplace heeft zich kunnen ontwikkelen tot een groot en verstandig man. Dit dankzij de steun van zijn ouders, de opleidingen die hij heeft kunnen volgen en het onderricht dat hij gekregen heeft van de wiskundige Jean Le Rond d’Alembert. Deze factoren hebben er dus mede voor gezorgd dat zijn talenten zich ten volle hebben kunnen ontwikkelen. Gelukkig maar, want anders zouden we vandaag nog met enkele vraagtekens gezeten hebben. Laplace was gefascineerd door de wiskunde zoals vele anderen van zijn tijd. Zijn verwezenlijkingen situeren zich dan ook quasi allemaal binnen het domein van de wiskunde. Of hij paste de wiskunde toe binnen andere domeinen, zoals de astronomie en natuurkunde. Zijn voornaamste werken vinden we terug binnen de statistiek, de differentiaalvergelijkingen en de astronomie.  Zo deed hij onderzoeken bij verscheidene hemelmechanismen en ontdekte hij o.a. verschillenden effecten in de maanbaan. Binnen het domein van de statistiek herontdekte hij het theorema van Bayes. Daarbovenop beschreef hij in zijn werken dat kansrekening zeer belangrijk is voor de mens. Hij was er namelijk van overtuigd dat kansrekening noodzakelijk is om aan te tonen dat de mens beperkt is. Om het te zeggen in zijn woorden ‘gezond verstand wordt terug gebracht tot getallen’.

2. Laplace tijdens de lessen wiskunde
laplaceprent

In het 2de leerjaar van de tweede graad leren de leerlingen hoe ze een kans moeten bereken van een bepaald gegeven. Rekenen met kansen is niet zo eenvoudig. Een kansverdeling kan uniform zijn, dit wil zeggen dat alle uitkomsten van de kansverdeling even waarschijnlijk zijn. Het is evengoed mogelijk dat alle uitkomsten niet even waarschijnlijk zijn en dat de kansverdeling daarom niet-uniform is. Pierre-Simon Laplace vond een formule uit om de kans te bepalen van een uniforme kansverdeling. Deze formule is een goed hulpmiddel voor de leerlingen van de tweede graad.

formule laplace
laplace zegt
waagjekans

Wanneer de leerlingen de formule van Laplace voldoende onder de knie hebben en weten wanneer ze deze mogen toepassen, kan je kort even blijven stilstaan bij het leven van deze man. Dit kan uiteraard weer op verschillende manier gebeuren. Hieronder kan je een mogelijke aanpakmethode bekijken.

impact

De formule van Laplace is eenvoudig en kan makkelijk toegepast worden. Toch bestaat er verwarring bij de leerlingen als de vraagstukken van een uniforme en niet-uniforme kansverdeling door elkaar staan. Voor leerlingen is het dan niet meer duidelijk wanneer ze de formule van Laplace mogen toepassen. Om leerlingen een hulp te bieden bij deze oefeningen, kan je een stappenplan aanbieden. Door te klikken op onderstaande afbeelding kan je een mogelijk stappenplan met een voorbeeldwerkblaadje terug vinden.

werkblaadjewaagjekans
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav