logo WPVL
L

Het genie uit de renaissance

De renaissance is een culturele stroming die het begin betekende van de Nieuwe tijd. Tijdens die periode ontwikkelden enkele figuren zich tot ‘homo universales’. Deze figuren maakten zichzelf meester in verschillende domeinen zoals die van de wetenschap en de kunst. De man die zichzelf als het prototype van de homo universales mag beschouwen, is Leonardo Da Vinci. Hij was een zeer bekend persoon in Italië tijdens de 15de eeuw.  Aangezien hij zichzelf meester maakte binnen verschillende domeinen, mag Da Vinci als een belangrijk wiskundig persoon zeker niet ontbreken in dit lijstje.

eonardo Da Vinci
Korte biografische schets: 'Da Vinci'


Situering in tijd en ruimte:

In 1452 is Leonardo Da Vinci geboren te Vinci. Hij groeide op in een zeer groot gezin. Hij
had in totaal 11 broers en zussen. Toch kon hij genieten van een goede opvoeding en
opleiding dankzij zijn vader Pietro Da Vinci. Hij had al vrij snel in de gaten dat zijn zoon een
zeer getalenteerd iemand was. Vandaar liet hij hem vanaf zijn 15 jaar onderrichten door één
van de meeste bekwame beeldhouwers en schilders van op dat moment, namelijk de heer
Verrecchio. Daar kon Leonardo kennis opdoen en zich meester maken in verschillende domeinen.
Niet alleen binnen het domein van de kunst maakte hij zichzelf tot een groot meester, maar ook
binnen de wetenschap kon hij zichzelf ontwikkelen. Na de opleiding startte hij zelf een atelier op
in Firenze. Tot zijn dertigjarige leeftijd werkte hij in zijn eigen atelier. Daarna trok hij naar
verschillende plaatsen om te werken aan enkele opdrachten. Milaan was zijn eerste werkplaats.
Daarna trok hij terug naar Firenze om opdrachten uit te voeren voor de kerk. Tot slot kreeg hij op
het einde van zijn levensjaren nog enkele opdrachten van het Franse hof. Hij trok daarvoor naar
Amboise en stierf daar in het jaar 1519.


Situering in historische context
:

Leonardo Da Vinci is het prototype van een renaissancekunstenaar. Hij was zeer getalenteerd binnen verschillende domeinen en had een grote interesse voor de wetenschap. Zijn werken zijn niet alleen kunstwerken maar ook uitvindingen en theorieën binnen de domeinen van de wetenschap. Als kind heeft hij kunnen genieten van een goede opleiding. Zijn basiskennis heeft hij te danken aan de kunstenaar Verrecchio. Maar niet alleen zijn kennis, maakte Leonardo’s ontwikkeling mogelijk. Ook de voorafgaande kunstenaars zoals Donatello en Ghiberti konden hem bekoren. Leonardo was dus zeer leergierig, nieuwsgierig, maar ook zeer achterdochtig. Hij was bang dat iemand anders met zijn uitvindingen of werken ging lopen. Vandaar dat hij alles noteerde in spiegelschrift. De voornaamste verwezenlijkingen van Leonardo zijn de volgende: het kunstwerk: ’Het laatste avondmaal’, ontwerp van de snelvuurkruisboog en ophaalbruggen, het ruiterstandbeeld van de Maarschalk  Trivulzio, ontwikkeling van de constructie van de regelmatige veelhoeken, ontwerp voor enkele  baggermachines … , theorie over camera obscura en het perspectief. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verwezenlijkingen van Da Vinci. Het is dus meer dan duidelijk dat deze man enorm getalenteerd was. Het zal je dan ook niet verbazen dat hij op het vlak van de wiskunde ook enkele belangrijke ontdekkingen heeft gedaan.

da vinci prent
2. Da Vinci in de lessen wiskunde

Leonardo Da Vinci is een historisch figuur die niet alleen gekend is door volwassen, maar evengoed door de jongeren zelf. Zijn uitvindingen, zijn verhaal, zijn personage komt vaak voor in verhalen, films, tijdschriften … Materiaal waarmee jongeren geconfronteerd worden en die hen een beeld geven van hem als persoon. Uiteraard kan je als leerkracht dan gaan afvragen of dit beeld volledig correct is. Want waar komt al die informatie vandaan? Wat weten de leerlingen al van deze man? Hoe komt het dat Leonardo zo bekend is? Het zijn interessante vragen om te onderzoeken als leerkracht. Ook als wiskunde leerkracht kan je kort even stilstaan bij deze vragen en daarna pas de link leggen met het vak. Leerlingen hebben vaak zelf al veel te vertellen over deze man, dus geef hen dan ook even de kans om dit te doen.

Een mogelijke manier om Leonardo Da Vinci in je lessen wiskunde even aanbod te laten komen is via onderstaand kunstkabinet. De spelregels zijn zeer duidelijk en de werkvorm die hieronder aangeboden wordt is vooral bedoeld om leerlingen actief te laten werken rond de uitvindingen en verwezenlijken van Da Vinci en daarbij beroep te doen op hun eigen voorkennis en onderzoeksvaardigheden.

prent da vinci
kunstkabinet 1


kunstkabinet 2
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav