logo WPVL
Materialen
Digitale gereedschapskist
   
Deze kist is bedoeld voor de leerlingen van het derde jaar ASO en TSO. Ze vinden er een overzicht in terug van alle 
    leerstof vlakke meetkunde van de eerste graad A-stroom.
        Digitale gereedschapskist
 


Werkblaadjes
    Dit zijn allerlei werkblaadjes waarbij geen lesvoorbereiding uitgeschreven is. Ideaal om te gebruiken in de les of om ideeën
    op te doen!

        Cilinder: manteloppervlakte en inhoud
        Congruente driehoeken

        Congruentie en gelijkvormigheid
        Draaiingen
        Gelijkbenige driehoek
        Grafieken
        Grafisch rekentoestel (Casio): Menu RECUR (rijen)
        Hoeken + correctiesleutel
        Hoeken bij evenwijdige rechten en een snijlijn
        Hoeken: de Marsmobiel
        Lengtematen
        Raaklijn aan een cirkel
        Recht en omgekeerd evenredig
        Rekenen met letters + verbetersleutel
        Schaal
        Statistiek (werkboekje) + oplossing
        Vergelijking oplossen
        Vlaktematen


Samenvattingen
       
Rekenen met machten


PowerPointpresentaties

    Dit zijn allerlei PowerPoint-presentaties waarbij geen lesvoorbereiding uitgeschreven is, maar die toch leuk zijn om te    
    gebruiken in de les!

        Optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen
        Sinus- en cosinusregelNotebook-bestanden
    Notebook-bestanden zijn documenten die gebruikt kunnen worden met een Smartboard. Hiervoor moet het programma        
    Notebook 10 geïnstalleerd zijn op de computer.

        Functies


Spelletjes
    Allerlei spelletjes om in de klas te spelen met de leerlingen!
      
 Hoekendomino deel 1, deel 2, uitleg
        Ken je hoeken (combinatiespel) kaartjes, correctie, uitleg
        Lengte-vlaktematendomino
        Mathopia (B-stroomspel)
        Rekenen met machten (memory)
        Som-verschil vierkantswortels (domino)
        Wetenschappelijke schrijfwijze (combinatiespel)
        Wetenschappelijke schrijfwijze (domino)
      
       

Wiskundewandeling in Mechelen
    Een prachtige wandeling door Mechelen met een sterke vleug wiskunde. Perfect om leerlingen te tonen dat wiskunde overal
    rondom hen is! Voor meer informatie, neem contact op met de webmaster: wpvl@hotmail.com.

Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnav

lesmateriaalnav
toetsennav
materialennav
lesvoorbereidingennav


woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav