logo WPVL
Pythagoras
1. Korte biografische schets: ‘Pythagoras'

Situering in de tijd en ruimte:

Pythagoras is geboren op het Griekse eiland Samos in het jaar 569 voor Christus. Zijn eerste
levensjaren bracht hij door op het eiland. Hij werd er goed onderwezen en kreeg o.a. de
vakken filosofie en poëzie onderricht. Na zijn studie ging hij samen met zijn vader
Msensarchus op reis. Zo zou hij in Egypte en Babylon terecht gekomen zijn, waar hij meer
kennis kon opdoen binnen de domeinen wiskunde en filosofie. Vervolgens keerde hij terug
naar Samos.
Na een tijdje wilde hij toch nog een laatste reis  maken, waar hij weliswaar niet meer  van
zou terugkeren. Hij vertrok naar de stad Croton in het Zuiden van Italië.  Tot het einde van zijn
levensjaren zou Pythagoras daar in de vorm van een gemeenschap verbleven hebben. In het
jaar 475  voor Christus zou Pythagoras tenslotte gestorven zijn.

Situering in de historische context:

Pythagoras was een zeer markant en geleerd persoon voor zijn tijd. Door zijn studies en vele reizen had Pythagoras veel kennis kunnen opdoen op vlak  van de wiskunde en de filosofie. De kennis die hij had opgedaan, wilde hij doorgeven van generatie op generatie. Vandaar trok hij naar de stad Croton tussen de jaren 530 en 518 voor Christus om er een onderwijsgemeenschap op te richten. In deze gemeenschap onderrichte Pythagoras de Pythagoreërs (de leden van de gemeenschap) vooral in de wiskunde en de filosofie. De Pythagoreërs zelf konden al dan niet samen met Pythagoras onderzoek verrichten binnen het domein van de wiskunde. Vandaar dat binnen zijn gemeenschap verschillende bepalende stellingen en bewijzen zijn neergeschreven. De werken van Pythagoras waren daarom niet met zekerheid van Pythagoras zelf, maar konden evengoed neergeschreven zijn geweest door één van zijn volgelingen. Toch weten we dat Pythagoras een zeer belangrijke rol heeft gespeeld voor de wiskunde. Voor hem kon namelijk alles dat bestond in de wereld vertaald worden naar een getal.  De Pythagoreërs volgden deze theorie en zwoeren een onvoorwaardelijk trouw aan hun leermeester. Ook op het vlak van de filosofie had Pythagoras zijn eigen theorieën ontwikkeld. De meest bekende was zijn theorie rond de reïncarnatie.

pythagorasprent

Toch was zijn leven niet oninteressant. Met onderstaand hoekenwerk kan je de leerlingen kennis laten maken met het leven van Pythagoras.

 

Klik op een hoek en de werkblaadjes verschijnen.2. Pythagoras in de lessen wiskunde

In het eerste jaar van de tweede graad maken de leerlingen kennis met de stelling van Pythagoras. Deze stelling is één van de weinige stellingen die in het geheugen gegrift blijft van vele volwassen. Jammer genoeg is de stelling meestal het enige wat mensen weten van Pythagoras.

 

Stelling van Pythagoras:

In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de lengte van de schuine zijde gelijk aan de som  van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekzijden.

 

In symbolen:     a² = b² + c²

pythagorastekening

hoekenwerk plattegrond

Hoekenwerk
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav