logo WPVL
René Descartes

De leerlingen maken in het derde middelbaar voor de eerste maal kennis met René Descartes tijdens de lessen wiskunde over de analytische meetkunde. Meestal wordt zijn naam kort even  vermeld tijdens die lessen door de leerkrachten, maar voor de rest komt hij nauwelijks ter spraken.

Om de leerlingen toch even te laten stil staan bij het leven van deze persoon kan je onderstaande woordzoeker laten oplossen.

1. Korte biografische schets: 'René Descartes'


Situering in tijd en ruimte:

René Descartes werd op 31 maart 1596 geboren te Tourione. Hij had geluk dat hij kon
opgroeien in een adellijke familie en kon genieten van een goede onderbouwde
wetenschappelijke opleiding. Met de kennis die hij opgedaan had tijdens zijn opleiding,
wilde hij zelf theorieën bedenken en wetenschappelijk zaken onderzoeken. Daarvoor had
hij uiteraard rust en tijd nodig. Daarom ging hij raar maar waar in het leger. Niet om te
vechten maar om in rust te kunnen verder werken aan zijn onderzoek. Nadat hij er genoeg van
had om in dienst te zijn bij een legerkorps, keerde hij terug naar Parijs. Niet veel later werd hij
terug lastiggevallen door omstaanders en besloot hij om in het jaar 1629 zich terug te trekken in
de Nederlanden. Gedurende 20 jaar verbleef hij in de Nederlanden. Daarna verhuisde hij voor
een laatste maal en vestigde hij zich tot aan het einde van zijn leven in Zweden. Hij had namelijk de opdracht gekregen om de koningin van Zweden te onderrichten. Helaas, was Descartes het barre klimaat van het Hoge Noorden niet gewend en stierf hij op 1 februari in het jaar 1650.


Situering in historische context:

René Descartes was op vele manieren een zeer opmerkelijk man. Hij heeft heel zijn leven last gehad van een slechte gezondheid. Zo had hij meer slaap nodig dan iemand anders. Hiermee werd gelukkig meestal rekening gehouden. Zeker tijdens zijn kindertijd kon hij genieten van enkele voordelen. Zo mocht hij langer blijven slapen en kon hij toch nog onderricht worden. Na het onderwijs dat hij genoten had, nam hij zelf het heft in handen. Hij reisde doorheen heel Europa om nieuwe kennis op te doen. Hij sloot zich aan bij verschillende legerkorpsen, niet om te vechten, maar om de mens beter te leren kennen. Zo maakte hij o.a. kennis met verschillende geleerden. Isaac Beeckman, een getalenteerd wiskundige, werd zo een van zijn beste vrienden. Samen met hem werkte hij verschillende theorieën uit. Een voorbeeldje hiervan is het onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van een proportionaalpasser. Maar ook zonder de hulp van anderen wist hij zelf wiskundige zaken te verklaren. Descartes was namelijk de eerste wiskundige die een samenhang creëerde tussen de algebra en de meetkunde, genaamd de Analytische meetkunde. Deze theorieën schreef hij neer in het boek ‘La Géometrie’. Uiteraard is dit niet het enige werk dat hij geschreven heeft. Na vele jaren onderzoek te verrichten, vestigde Descartes zich gedurende 20 jaren in de Nederlanden. Tijdens die 20 jaar kon hij zich ontpoppen en vond hij eindelijk min of meer rust om al zijn bevindingen neer te schrijven. Hij liet zijn werken publiceren. Het meest bekende werk dat hij schreef naast ‘La Géometrie’ is het boek ‘Discour de la Methode’. In dit boek vertelt hij dat de wiskunde de basis is van alle kennis en niet de filosofie van Aristoteles. De verwerping van de filosofie als basis van alle kennis kwam uiteraard niet ten goede van andere geleerden die zich wel aansloten bij de theorieën van Aristoteles. De populariteit van Descartes werd niet meteen al te groot. Toch zal hij later aanzien worden als de man die de basis heeft gelegd voor de moderne filosofie. Hij zal bekend worden als de wiskundige die de vader werd van de eerste rationalisten.

descartes prent
2. Descartes tijdens de lessen wiskunde
werkblaadjes descartes 1
werkblaadje descartes 2
werkblaadje descartes 3
werkblaadje descartes 4
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Thalesnav