logo WPVL
S
1. Korte biografische schets: 'Simon Stevin'


Situering in tijd en ruimte:

Simon Stevin is in het jaar 1548 geboren te Brugge. Tot zijn 33 jarige leeftijd verbleef hij
in België. Hij genoot van een goede opleiding en deed ervaringen op in beroepen zoals
boekhouder, klerk en kassier.  In 1581 trok hij vervolgens naar de universiteit te Leiden.
Hij wilde meer kennis opdoen en zich verdiepen binnen de domeinen van de wiskunde en
natuurkunde.
Na zijn verder studies werd Stevin benoemd tot adviseur van de prins Maurits (de prins van
Nederland). Hij verbleef daarom tot het einde van zijn leven in Nederland. Waarschijnlijk is
hij in 16020 gestorven te Leiden, maar het kan evengoed in Den Haag geweest zijn.


Situering in historische context:

Simon Stevin is de eerste belangrijke Belg die we tegenkomen in de geschiedenis van de wiskundigen. Hij is de man waaraan de Nederlandstaligen het woord  ‘wiskunde’ te danken hebben. Voordien was het woord ‘wiskunde’ nog niet in gebruik en sprak men over de mathematica. Uiteraard is Simon Stevin niet alleen bekend geworden om het Nederlandse woord wiskunde, maar was hij evengoed een kenner op het vlak van de wiskunde en een uitvinder binnen enkele andere wetenschappelijke domeinen zoals de sterrenkunde en natuurkunde. Eén van zijn voornaamste verwezenlijkingen is de uitvinding van het decimale stelsel voor de breuken. Daarbuiten was hij een krak in de stedenbouw en werd hij niet voor niets de adviseur van prins Maurits als het ging om de bouw van legerkampen en vestingwerken. Tot slot slaagde Stevin erin om in Nederland een ingenieursopleiding op te starten, waarbij de wiskunde als een zeer belangrijk opleidingsonderdeel werd aanzien.

imon Stevin
stevin prent
2. Stevin tijdens de lessen wiskunde

Simon Stevin wordt nauwelijks in de handboeken ter sprake gebracht. Toch is deze man zeer belangrijk geweest voor de wiskunde en is het zeker geen overbodige zaak om deze man even ter sprake te brengen. Hij is per slot van de rekening de Belg die gezorgd heeft voor het Nederlandse woord wiskunde. Een leuk weetje voor de leerlingen, dus waarom hier niet even bij blijven stil staan. Met onderstaand identiteitskaartje kan je Simon Stevin kort even voorstellen aan de leerlingen. Je evengoed het werkblaadje als huistaak meegeven en de volgende les kort even bespreken.

id stevin

eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
Thalesnav