logo WPVL
Thales van Milete
1. Korte biografische schets: ‘Thales van Milete’

Situering in de tijd en ruimte:

Thales is geboren rond het jaar 625 voor Christus in Griekenland. Nu de meeste
van zijn levensjaren heeft hij vertoefd in de stad Milete, gelegen in het huidige
Turkije. Milete was op dat moment de populairste stad van de Griekse Oudheid
en het centrum van wetenschap en kennis. Thales heeft dan ook op deze plaats
zijn kennis vergaard en tentoongespreid. Rond het jaar 550 voor Christus zou
Thales gestorven zijn.

Situering in de historische context:

Over de historische figuur Thales is niet zoveel gekend, dit omdat Thales zelf niets neergeschreven heeft. Gelukkig, hebben andere Griekse personen het één en het ander genoteerd over de werken en het leven van Thales. Aristoteles, een Grieks filosoof, heeft vooral veel over Thales zijn theorieën geschreven. Zo weten we dat Thales van Milete een goed filosoof en wetenschapper was. Voor de filosofie probeerde hij antwoorden te zoeken op de vraag: ‘Wat is de oorsprong van alles?’. Na lang onderzoek en te filosoferen vond Thales een antwoord op die vraag. Hij was er namelijk van overtuigd dat het water het basiselement was van alles. Met het water was alles begonnen en de aarde is een schijf dat drijft op het water. Na deze bevindingen ging Thales zich verder verdiepen in andere domeinen. Hij wilde iets meer kunnen vertellen over de aarde, sterren, … Daarbij ontwikkelde hij enkele theorieën binnen de wetenschappelijke domeinen. Vooral voor het vak wiskunde wist Thales enkele wiskundige problemen op te lossen. Zijn stelling is de meest bekende, maar hij had o.a. ook een oplossing gevonden om de top van een piramide te bereken of de schaduw ervan te bepalen. Nu Thales zijn bevindingen en theorieën waren niet meteen populair tijdens de beginjaren van zijn leven. Pas nadat zijn voorspelling van een zonsverduistering juist was, geloofden de Grieken in zijn kunnen.

Thalesprent
2. Thales in de lessen wiskunde

In het 1ste jaar van de tweede graad maken de leerlingen tijdens de lessen meetkunde voor het eerst kennis met de wiskundige theorieën van Thales. De leerlingen leren de stelling van Thales kennen en moeten deze toepassen in de oefeningen.

Stelling van Thales:

De evenwijdige projectie behoudt de verhouding van evenwijdige lijnstukken.

 

Stelling Thales

Merkwaardig genoeg wordt er meestal niets verteld over de figuur Thales. Toch is het niet oninteressant om zijn leven te betrekken bij het lesgebeuren. Als intermezzo of inleiding kan je de leerlingen boeien. Dit kan je doen door kort het levensverhaal van Thales te vertellen. Je kan evengoed de leerlingen zelf het verhaal laten ineen puzzelen. Geef de leerlingen onderstaande lestekst en het bijhorende werkblaadje en ze zullen zelf kennismaken met het leven van Thales.

WERKBLAADJE: De man die de wiskunde veranderde

Thales (625 - ca. 550 voor Christus) is de man die de wiskunde voorgoed veranderde. Hij was een filosoof in hart en nieren en dacht na over het leven. Zo zocht hij een antwoord op de vraag: ‘Wat is de oorsprong van alles?’. Een vraag die je niet op één, twee, drie kan beantwoorden. Toch vond hij een antwoord. Hij verklaarde dat het water het begin was van alles. Het basiselement waarop de aarde ronddreef. Een filosofisch aanvaardbaar antwoord.

Ook in het onderzoeksdomein van de wiskunde, ging hij als eerste opzoek naar verklaringen. Voordien had de wiskunde enkel een praktisch nut. Zo werden er berekeningen gemaakt om de landbouwoverschotten te tellen of werden formules uitgevonden om bouwwerken te construeren. Of deze formules ook effectief klopten en vanwaar deze juist kwamen, werd nooit verder onderzocht. Thales is de eerste wiskundige die wel opzoek ging naar een verklaring. Zo ontwikkelde hij enkele essentiële wiskundige theorieën die jullie allen bekend in de oren zullen klinken. Ook jij kent al enkele eigenschappen die door Thales ontwikkeld zijn.

Vul de eigenschappen aan:

1. In een vierhoek zijn                                                                  hoeken                                               .

vierhoek thales

2. In een                                              driehoek zijn de                                                             gelijk.

driehoek thales

3. Volgende driehoeken zijn congruent volgens het congruentiekenmerk:                                      

congruentie thales

Daarbuiten zou Thales een stelling ontwikkeld hebben, waardoor je de afstand tussen twee schepen kan berekenen of de hoogte van een piramide kan bepalen. Met deze stelling zullen jullie de volgende lessen kennismaken.

OPDRACHT:   Duid het/de juiste antwoord(en) aan.

a) Thales is een                                                               b) Thales leefde in de                    eeuw voor

- filosoof                                                                                 Christus.

- wiskundige                                                                    - 5de eeuw

- een astronoom                                                            - 6de eeuw

- een gastronoom                                                          - 7de eeuw

Tot slot enkele levenswijsheden:

- Wat is het moeilijkste van alles? Jezelf kennen!

- Wat is het gemakkelijkste van alles? Anderen raad geven.

- Hoe kan men volkomen deugdzaam leven? Door nooit te doen wat wij in anderen veroordelen.

 levenswijsheid

        

 

 

Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnavlesmateriaalnav

woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
Thalesnav
eschernav
chaslesmobiusnav
gaussnav
laplacenav
eulernav
newtonnav
pascal nav
descartesnav
Stevinnav
DaVincinav
Eratosthenes
Euclidesnav
Pythagorasnav