logo WPVL
Homenav

welkomstwoord

geschiedenisnav

lesmateriaalnav
toetsennav
materialennav
lesvoorbereidingennav


woordenboeknav

wiskrantnav

wwwnav

raadselsnav

forumnav

Wiskundewandelingnav

wiskalendernav

Casionav
Toetsen
Getallenleer
   - Functies van de eerste graad
    - Opstellen van vergelijkingen van rechten
    - Optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen
    - Optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen (herhalingstoets)
    - Rekenregels van machten 1
    - Rekenregels van machten 2
    - Rekenregels van machten 3
    - Wetenschappelijke schrijfwijze


Meetkunde
    - Congruente figuren
    - Congruente en gelijkvormige figuren + oplossing (herhalingstoets)
    - Driehoeken (herhalingstoets)
    - Merkwaardige rechten
    - Omtrek en oppervlakte, constructie van driehoeken